Wonen in een monument

Een eeuwenoude boerderij, een voormalige watertoren, een gerestaureerde kerk of een charmant dijkhuis: wonen in een monumentaal pand met cultuurhistorische waarde is uniek en bijzonder. Onze monumenten laten ons namelijk zien hoe onze voorouders leefden!

Wat is een monument?

Een gebouw wordt als monument aangewezen om het te beschermen tegen sloop of ingrijpende verbouwingen waarbij het historische karakter van het pand verloren gaat. In Nederland wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten monumenten. Er zijn rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht. In het algemeen geldt dat panden een monumentale status hebben vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Dit soort woningen zijn tegenwoordig steeds gewilder.

Wonen in een monument

De rijksoverheid beschermt ruim 62.000 monumenten, waarvan ruim 33.000 woonhuizen, zo’n 6.500 boerderijen, ruim 3.500 kerken, bijna 1.250 molens, een kleine 1.000 kastelen en landhuizen, ruim 1.400 openbare gebouwen, 800 verdedigingswerken en 1.400 archeologische monumenten. Daarnaast heeft Nederland zelfs meer dan 50.000 gemeentelijke monumenten. Elk monument vertelt het verhaal van vervlogen tijden en geeft een eigen gezicht aan een buurt, plaats of regio. Dat maakt het wonen in een monument zo weergaloos en anders dan anders: u heeft een woning met een enorme historische waarde, waar geen tweede van bestaat.

Wat u moet weten bij de aan- of verkoop van een monument

Er komt een hoop kijken bij het kopen of verkopen van een monumentaal pand. Wonen in een monument brengt namelijk verschillende rechten en plichten met zich mee voor de eigenaar. Laat u daarom adviseren door een gespecialiseerd monumentenmakelaar met kennis van de verschillende typen monumenten, de geldende wet- en regelgeving, financieringsmogelijkheden en onderhoudseisen. De Landerije is door de Nationale Monumentenorganisatie geselecteerd als NMo-Monumentenmakelaar en wij begeleiden u graag deskundig bij het aan- of verkooptraject van uw monumentale woning in heel Nederland.