Monumentenmakelaar

Home » Diensten » Monumentenmakelaar

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Aankoopmakelaar Verkoopmakelaar Taxatie Monumentenmakelaar

Monumentenmakelaar De Landerije


De Landerije is al 30 jaar actief als Specialist in Landelijk en Bijzonder Wonen. Onder deze specialisatie vormen (rijks)monumenten een belangrijke groep. Eigenlijk voert het zelfs zover terug dat de liefde voor monumenten heeft geleid tot de oprichting van het, destijds wellicht enige gespecialiseerde, makelaarskantoor. Het toepasselijke merk 'De Landerije' was geboren en sindsdien behartigen wij de belangen van eenieder met dezelfde passie voor monumenten. Zowel in ons actuele aanbod als in ons archief ontdekt u vele (rijks)monumenten.

Inmiddels zijn wij door de Nationale Monumentenorganisatie geselecteerd als NMo-Monumentenmakelaar en plaatsen wij monumenten in onze portefeuille op het nieuwe Nationaal Monumenten Portaal.

Wilt u een (rijks)monument verkopen, aankopen of laten taxeren? Bel dan met De Landerije, de monumentenexpert. 

Wenst u meer informatie omtrent inspectie, fiscaliteit, financiering en renovatie? Dan vernemen wij dat ook graag van u. U kunt natuurlijk ook zelf het benodigde vooronderzoek doen:

Tips verkoop/aankoop monument


Een monumentaal pand dat te koop staat mag vaak rekenen op veel interesse. Monumenten zijn meestal markante panden op bijzondere plekken. Maar vaak roept de monumentale status ook veel vragen op. Over rechten en plichten bijvoorbeeld, wat kan en mag er eigenlijk met zo’n pand? Ook het kostenaspect is vaak een belangrijk vraagstuk, want de monumentale status maakt restauratie kostbaar. Maakt u daarom slim gebruik van de beschikbare informatie en de financieringsmogelijkheden.

1. Weet om welk type monument het gaat
Voor rijksmonumenten gelden ander regelingen en voorwaarden dan voor gemeentelijke- en andere monumenten. U kunt in het monumentenregister controleren of het pand een rijksmonument is. Gemeentelijke en provinciale monumenten worden vastgelegd door lokale overheden. Deze lijsten zijn vaak digitaal en lokaal te raadplegen.

2. Rijksmonument, de fiscus betaalt mee
Het goed om te weten dat u jaarlijks een groot deel van de onderhoudskosten af kunt trekken van het fiscale inkomen

3. Is er restauratie of groot onderhoud nodig
Voor restauratie en (groot) onderhoud zijn er aantrekkelijke regelingen (hypotheken) beschikbaar bij het Restauratiefonds, zoals de Restauratiefonds-hypotheek en de Monumenten-hypotheek. 

4. Geen energielabel verplicht
Het energielabel is bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument niet verplicht. Vaak willen eigenaren toch investeren in verduurzaming. In een monument zijn niet alle maatregelen mogelijk, maar als er rekening wordt gehouden met de monumentale waarden is er nog steeds veel mogelijk.

5. Niet zelf het wiel uitvinden
De gratis Restauratiewijzer is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) monumenteneigenaren met een restauratiebehoefte. Eigenaren kunnen onder andere gebruikmaken van een uitgebreid stappenplan, handige checklists, informatie en deskundige hulp.

6. ‘Er mag geen spijker in de muur’ is een mythe
Er is meer mogelijk dan u denkt als met respect met het pand en de monumentale waarden wordt omgegaan. Meer over de rechten en plichten van een monumenteneigenaar leest u in de informatieve gids Monumentaal Wonen.

Erfgoedmakelaar Stille verkoop

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen


Aankoopmakelaar Verkoopmakelaar Taxatie Monumentenmakelaar Erfgoedmakelaar Stille verkoop