Erfgoedmakelaar

Home » Diensten » Erfgoedmakelaar

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Aankoopmakelaar Verkoopmakelaar Taxatie Monumentenmakelaar Erfgoedmakelaar

Erfgoedmakelaar De Landerije


De Landerije is al 30 jaar actief als Specialist in Landelijk en Bijzonder Wonen. De laatste jaren ontwikkelen we binnen deze niche een grote expertise op het gebied van erfgoed.

De Landerije richt zich voornamelijk op bouwkundig en industrieel erfgoed. Afgelopen jaren werden reeds enkele watertorens en molens verkocht. Alsmede een veerhuis, leerlooierij, fruitbewaarplaats, klooster, stadhuis, stoomgemaal, abattoir en bekende dorpspanden zoals voormalige dokters- en notariswoningen.

Inmiddels zijn wij door de Nationale Monumentenorganisatie geselecteerd als NMo-Monumentenmakelaar en plaatsen wij monumentaal erfgoed in onze portefeuille op het nieuwe Nationaal Monumenten Portaal.

Heeft u interesse in deze objecten of wilt u erfgoed verkopen, aankopen of laten taxeren? Bel dan met De Landerije, de erfgoedexpert.

 

Wat is erfgoed eigenlijk?


Erfgoed is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die van generatie op generatie worden overgedragen. Met de term cultureel erfgoed doelt men op voor onze cultuur en geschiedenis waardevol geachte kenmerken van die cultuur uit het verleden, zoals monumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten, maar ook op kunstwerken en immateriële zaken als tradities, verhalen en dergelijke. Het erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur en geschiedenis. Daarom is het belangrijk dat er zo veel mogelijk van behouden blijft.

Onderscheiden worden wel materieel (onroerend en roerend) en immaterieel erfgoed:

Materieel erfgoed
• Het grondgebonden of onroerend erfgoed of monumenten;
• Bouwkundig erfgoed zoals kastelen, kerkgebouwen, belforten, begijnhoven, wind- en watermolens, soms bewaard in openluchtmusea;
• Cultuurhistorische belangrijke landschappen zoals de Nationale Landschappen en Regionale Landschappen, droogmakerijen en kanalen;
• Industrieel erfgoed, zoals, bruggen, ijzergieterijen, koeltorens, steenfabrieken, zuivelfabrieken;
• Militaire bouwwerken zoals vestingwerken, kazematten en bastions;
• Het niet-grondgebonden of roerend erfgoed zoals boeken, klederdrachten en kunstwerken zoals schilderijen, bewaard in bijvoorbeeld musea, streekmusea, bibliotheken, archieven, religieuze centra en verzamelingen van heemkundige kringen of erfgoedverenigingen.

Immaterieel erfgoed
• Dialecten, verhalen, liederen, feesten, recepten voor voeding, tradities, optochten en processies. Ook voedsel (culinair erfgoed) rekent men ertoe, zoals traditionele gerechten waaronder regionale kaassoorten, worstsoorten en bieren.

Stille verkoop

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen


Aankoopmakelaar Verkoopmakelaar Taxatie Monumentenmakelaar Erfgoedmakelaar Stille verkoop