Home »

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Droomhuizen De Landerije op Luxevastgoed.nl Wetsvoorstel vrijstelling overdrachtsbelasting Column: Zelfredzaamheid Download De Landerije Kleurplaat De makelaardij en het Coronavirus (COVID-19) Column: Vernieuwing & Verwondering Ga in je kracht staan! Een inspiratiesessie van een FIFA Wereldkampioen... Buiten Wonen is een luxe De trek naar de provincie; nieuw geluk buiten de Randstad Wetswijzigingen woningmarkt 2019 Nationaal Monumenten Portaal

Nationaal Monumenten Portaal


De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) heeft een online platform opgericht waar alles op het gebied van monumenten in Nederland samenkomt. Als een van de geselecteerde NMo-Monumentenmakelaars was De Landerije donderdag 6 december jl. aanwezig bij de lancering van dit nieuwe Nationaal Monumenten Portaal. Particulieren en professionals die een monument willen beleven, huren of kopen kunnen voortaan voor al hun vragen en informatie terecht op één plek.

Met het Nationaal Monumenten Portaal (NMP) zet de NMo in op het online toegankelijk maken van monumenten voor het publiek. Het NMP brengt monumentenaanbod en -vraag samen op één plek. Het NMP beoogt daarmee de monumentenmarktplaats van Nederland te worden. Het is de plek waar iedereen, altijd terecht kan voor het vinden van:
- Monumenten die te koop of te huur zijn;
- Overnachtingslocaties in monumenten;
- Evenementenlocaties in monumenten;
- Activiteiten in en om monumenten;
- Praktische informatie en tips voor eigenaren.

Het NMP faciliteert hiermee een laagdrempelige entree voor het publiek in de wereld van de Nederlandse monumenten. Het portaal zorgt voor echte samenwerking, het katalyseert de monumentenwereld zonder dat dit ten koste gaat van andere partijen. Ter ondersteuning beoogt het NMP kwalitatief goede en betrouwbare informatie te tonen die relevant is voor (toekomstige) eigenaren van monumenten. Daarbij wordt direct doorverbonden naar de meest bruikbare broninformatie.

Medio 2016 werd een inventarisatie uitgevoerd onder de leden van de NMo met de vraag aan te geven aan welke concrete vormen van samenwerking men het meeste behoefte had. Met stip op de eerste plaats kwam de behoefte aan een online vraag- en aanbodportaal voor monumenten voor de gehele monumentensector. Dit was een duidelijk signaal voor de NMo om hiermee voor haar leden (en hun achterban van meer dan 1 miljoen leden) en de hele monumentensector aan de slag te gaan. Dit heeft geresulteerd in het Nationaal Monumenten Portaal dat op 6 december 2018 werd gelanceerd.

Ook de NVM en enkele daarbij aangesloten monumentenmakelaars spelen een belangrijke rol. Gezamenlijk hebben zij het
mogelijk gemaakt dat er een 'Funda voor monumenten' is gebouwd, dat een breed aanbod van monumenten toont voor verkoop, verhuur voor bewoning, verhuur als vakantiewoningen en locatieverhuur. Als één van de geselecteerde NMo-Monumentenmakelaars plaatst De Landerije haar bijzondere monumenten ook op dit nieuwe portaal.Nationaalmonumentenportaal.nl


Ervaar uw nieuwe droomhuis op een unieke manier Waardering monumenten in woningmarkt neemt fors toe Subsidieregeling rijksmonumenten per 1 januari 2019

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen


Droomhuizen De Landerije op Luxevastgoed.nl Wetsvoorstel vrijstelling overdrachtsbelasting Column: Zelfredzaamheid Download De Landerije Kleurplaat De makelaardij en het Coronavirus (COVID-19) Column: Vernieuwing & Verwondering Ga in je kracht staan! Een inspiratiesessie van een FIFA Wereldkampioen... Buiten Wonen is een luxe De trek naar de provincie; nieuw geluk buiten de Randstad Wetswijzigingen woningmarkt 2019 Nationaal Monumenten Portaal Ervaar uw nieuwe droomhuis op een unieke manier Waardering monumenten in woningmarkt neemt fors toe Subsidieregeling rijksmonumenten per 1 januari 2019